Přeskočit na obsah

This Is Not Me

 

Toto nie som ja – ale nesiem vlastnú kožu na trh!

Aktuálnym hitom vo fotografii sú tzv. selfies – fotografie, na ktorých je zachytený sám autor fotografie. Ja by som však rada ukázala tvorbu pred kamerou/za kamerou šestnástich autorov zo siedmich krajín, ktorí sa nefotografujú preto, že sú krásni a chcú niekoho zbaliť, ale preto, že sami sebou vyjadrujú pocity, aké prežíva takmer každý človek v ktoromkoľvek kúte sveta bez ohľadu na spoločenské a ekonomické postavenie, či už je to túžba, bolesť, strach, úzkosť, ale i radosť, hravosť, zmysel pre humor ….

Vitajte v galérii, identifikujte sa, prosím.


This is not me – but I go out on a limb!

A current hit in the photography is selfiea photo which captures the author him/herself. However, I would like to present the work „in front of/behind the camera“ of sixteen authors from seven countries, who do not shoot themselves because they are beautiful and want to pull someone but because through themselves they express feelings which are experienced by almost every person in any corner of the world regardless of the social and economic status, whether it’s desire, pain, fear, anxiety, but also joy, playfulness, sense of humor…

Welcome to the gallery. Please, identify yourself.

 

_

Gallery and text – Eva Vlašičová

 

Štítky: