Přeskočit na obsah

Poslední náznak pohlazení

Když kamenná krása zmrazená v čase promlouvá skrz lidskou duši. Nikola Ptáčková se nechala pro svou báseň inspirovat fotografií Josefa Koňaříka z galerie Poslední náznak pohlazení.

_

 

*

Snad uzardělá jen pohledem země dotkla se

v bezděčném gestu hledání věčnosti

nad vodní hladinou co schází –

zmizelá v syrovém nečase skrz spáry puklých zdí

Jen osiřelá dívka v své mechově pryskyřičné kráse

dál vítá osamělé s posledním náznakem pokušení

*

 

 

_

Autorka básně: Nikola Ptáčková
Autor foto: Josef Koňařík