Přeskočit na obsah

Pondělník o drbání

Tak jsme dnes na našich facebookových stránkách pokořili hranici 5,000 fanoušků. Sběr ‚lajků‘ by se nikdy neměl stát hlavním cílem nějakého snažení. Přesto přiznávám, že mě rozšiřování virtuálního informačního pole působnosti AFUKu těší. Říká se ‚co vyzařuješ, to i přitahuješ‘ a gravitace za posledních pár měsíců přitáhla do naší oběžné dráhy několik zářících planetek, pravidelně přispívajích svojí kreativitou, časem a energií. Nebudu jmenovat, ale chci všem poděkovat a vzkázat, že bez nich by AFUK nebyl takový, jaký je.

_

V pátek jsme spustili nový měsíční projekt LUNAPARK. Inspiroval mě k němu článěk Cyrila Höschla. Autor v něm vysvětluje, jak se sociální skupiny původně stmelovali – fyzickým kontaktem. S narůstající velikostí skupin už nebylo možné se takto tmelit a tak se musel vyvinout jiný způsob ‚sociálního‘ lepidla. Vokalizace, hudba, tanec, později řeč. Ku příkladu slovo drbání – znamená fyzický kontakt a zároveň plané tlachání.

.„Umění a hra mají zásadní evoluční význam pro rozvoj schopností vcítit se do druhého a předpovědět jeho chování, rozpoznávat emoce druhých, udržovat sociální soudržnost, a tudíž aliance, a v neposlední řadě nahlédnout sám sebe (sebereflexe)“

index

Kazimir Malewicz – průkopník abstraktního umění (Petrohrad, 1915)

 

Podobný vývoj proběhl i ve výtvarném umění, které se postupně dostalo od gotických madon až k realistickým zobrazením bitev v 19. století. Pak se stalo cosi zásadního. Jak píše autor, „Prudkou otočku ve vývoji přinesl vynález fotografie, která vzala výtvarnému umění jeho prominentní úkol zobrazovat skutečnost. Zbaveno formálních pout dekonstruovalo se toto umění od romantických pláten Delacroixe, přes impresionisty až po pop-art, Malewicze.“

Podobně jako umění i hra je důležitá pro rozvoj sociální úrovně jazyka, motoriky a emotivity. „Umění a hra mají zásadní evoluční význam pro rozvoj schopností vcítit se do druhého a předpovědět jeho chování, rozpoznávat emoce druhých, udržovat sociální soudržnost, a tudíž aliance, a v neposlední řadě nahlédnout sám sebe (sebereflexe),“ tvrdí Höschl.

Čím dál víc se ukazuje, že emoční a sociální inteligence jsou v dnešní informační džungli, které vládne pan Google, mnohem důležitější než klasické IQ. Pokud bude AFUK aspoň trochu přispívat k rozvoji těchto schopností, pak má tento undergroundový projekt snad smysl.