Přeskočit na obsah

Pod hladinou všednosti

 

Pod hladinou všednosti

Nadechněte se a ponořte se do obrazů devíti fotografů. Je nepodstatné, zda je autor amatér či profesionál, zda používá
analog či digitál, je jedno, zda záběr vznikl v moři, jezeru, řece či bazénu, zda fotograf tvořil v masce, se šnorchlem či
jen s nádechem, není důležité ani zda byl fotograf skutečně pod hladinou či co nám fotografiemi autor chtěl sdělit….

 

Důležité je to, co fotografie vypráví sama za sebe, zda rozvlní vaše emoce jako mořská bouře nebo se naopak zklidníte
jako to nejhlubší místo jezera či zda vaše myšlenky vesele poskakují jako vlnky utíkající říční hladiny…Nadechněte se,
ponořte se a nechte se unášet ve vlnách fantazie, doplujte pod hladinu všednosti!

 

 

Below the surface of everday 

Take a deep breath and immerse yourself in the images of nine photographers. It is not essential whether the author is
an amateur or professional, whether s/he uses a classic or digital camera, it is not important  if the shot was created in the
sea, lake, river or pool, whether the photographer worked in a mask, schnorkel or just with an intake of breath, it is even not
important whether s/he was actually under water or what the authors wanted to communicate through their pictures.

 

What is important is the story the photo tells for itself, whether it ripples your emotions like a storm on the sea or on the
contrary, calms you down just like the deepest lake or if it makes your thoughts hop merrily like ripples of the fleeing
surface of the river … Inhale, immerse and let yourself be carried away by the waves of imagination to sail beneath the
surface of everyday reality!
 
_

 

 

Děkuji za příspěvek do galerie všem statečným autorům – Alici Bochňákové, Kateřině Bukolské, Evě Vlašičové, Ivaně Vostřákové, Miloši Burkhardtovi, Petru Kleinerovi, Marku Moučkovi a Rostislavu Štefánkovi a Martinovi Ferákovi.

I would like to thank all the authors who contributed to the gallery – Alice Bochňáková, Kateřina Bukolská, Eva Vlašičová, Ivana Vostřáková, Miloš Burkhardt, Petr Kleiner, Marek Moučka, Rostislav Štefánek and Martin Ferák.

_

Text a výběr foto: Kateřina Bukolská

 

Štítky: