Přeskočit na obsah

Nekončící Doteky

Stěny kavárny a galerie Trafačka zdobí fotografie zachycující Čas v jeho různých podobách. Doteky času si už víc jak půl roku žijí vlastním životem. V prosinci se přesunuly ze Žirovnice do Nitry a letos v létě je čeká další přeshraniční cesta. Těší nás, že toto téma přitahuje velkou pozornost nejen návštěvníků, ale i vystavovatelů. Na podzim nás oslovila filharmonie sídlící v polských Kielce s nabídkou výstavních prostor. Jediná podmínka vzhledem k povaze výstavních prostor zněla: „Zdvojnásobte počet fotografií“. Přijali jsme tuto výzvu s nadšením a nyní házíme rukavici vám. Připojíte do mozaiky svůj pohled na fenomén zvaný Čas?

Druhého kola přihlášek se mohou zúčastnit již vystavující autoři i noví zájemci. Podmínky zůstávají stejné. Uzávěrka je 31. března 2013.

Bližší informace naleznete zde nebo nám napište na dialogy@afuk.cz.

*

The walls of the cafe and gallery Trafačka are decorated with photographs depicting Time in various forms. Touches of time have lived life of their own for almost half a year now. In December the exhibition moved from Zirovnice to Nitra and this summer Touches of time are awaiting another cross-border journey. We are pleased that this theme has been attracting huge attention not only from visitors, but also exhibitors. In autumn last year we were approached by the Philharmony based in the Polish Kielce with the offer of exhibition spaces. The only condition given the nature of the space was, „Double the number of photos.“ We accepted this challenge with enthusiasm and now we throw the gauntlet down to you. Will you join us and contribute to the mosiac with your view of the phenomenon called Time?

The second round of applications is open to both already exhibiting and new authors. Conditions remain the same. The exhibition fee is 10 pounds. The deadline is 31 March 2013.

For more information in English, please email us at dialogy@afuk.cz.