Přeskočit na obsah

Ladislav Kožehuba

Je důležité občas připomenout i méně známé, avšak významné, osobnosti uměleckého světa. Prostřednictvím našich stránek se budete pravidelně dozvídat o takových autorech, jakým byl např. slovenský fotograf Ladislav Koželuha. Věříme, že vás medailonek zaujme.

_

SVK_SNG.UP-DK_2288

Autoportrét (1926)

Ladislav Kožehuba (* 2.6.1906 ; + 4.10.1957), málo známy ale významný slovenský fotograf v období od prvej republiky až do roku 1948. Pôsobil v Bratislave, kde mal svoju firmu, ateliér a laboratóriá s niekoľkými zamestancami. Bol priekopníkom farebnej fotografie na Slovensku.

Významnou úlohou prispel aj svojim pôsobením ako pedagóg na fotografickom oddelení ŠUR (Škola Umeleckých remesiel v Bratislave) a pôsobil tam až do jej zániku. Jeho fotografickú činnosť ukončilo znárodenie v roku 1948.

 

Okrem fotografických zákazok na objednávku do jeho diela patrí aj voľná tvorba, adekvátna dobe v ktorej vznikala (krajiny, portréty, architektúra atď). Štýlovo je možné zaradenie k piktorializmu.

kozehuba

Ladislav Kožehuba – Poľnou cestou

Fotografia „Poľnou cestou“ je robená technikou Bromolejtlače (jedna z historických techník). Charakteristickým rysom piktorializmu (20te roky) bola neostrá kresba, hlavne pri fotografiách vzniknutých technikami tlačí, napr. bromolejotlač (brom), uhlotlač, pigmentová tlač etc. Tieto tlače mohli byť farebné aj monochromatické (napr. tvorba fotografa Františka Drtikola).

_

Autor článku: Fero Tomík