Přeskočit na obsah

Jazyk umění – univerzální jazyk

Fotostory vypráví příběhy jazykem umění. Díky obrazům můžeme sdílet nejenom osudy lidí, ale také krajiny. Krakowská akademie Anima Mundi zve k zamyšlení nad využitím univerzálního jazyka umění v krajinářské fotografii.

_

Jazyk umění – univerzální jazyk. Krajinářská fotografie.

5. fotograficko-antropologická expedice, Kazimierz Dolny, 29. dubna – 3. května, 2015

Pojeďte s námi fotografovat do jednoho z nejkrásnějších polských měst – Kazimierz Dolny a jeho okolí, které se nachází mezi kopci a soutěskami na středním východě Polska, na břehu řeky Visly.

Tajemná struktura Života se projevuje neustále prostřednictvím vztahu mezi protiklady. Není světla bez stínu a nemůžeme vidět stín, pokud není světlo.

Vrozená záliba člověka ve vnímání života jako celku v něm vyvolává sklon ke snaze pochopit okolní jevy. Díky životním zkušenostem shromažďujeme znalosti v různých oborech a, i když jsme dnes často nuceni vydávat se úzkou cestou specializace, široký pohled na realitu nás vede odvážně za hranice omezených cílů. Tvůrčí práce, jež je pro lidskou bytost nejpřirozenější, čerpá z bohaté osobní zkušenosti, která živí intuici; nespoutaná intuice ukazuje nástroje a směry.

_KWP8402_strona-filtered

Proč by mělo být toto vše řečeno, když je plán naší výpravy krajinářská fotografie? Podle definice „je krajina obrázek nebo fotografie rozsáhlé plochy Země viděné z určitého bodu, ale také zobecnění faktorů, které tvoří jev“. Jak figurativní, tak i metaforický význam krajiny vyžaduje doširoka otevřené oči a mysl pro pochopení celé oblasti, ve které, jak se brzy ukáže, nalézáme určité struktury, rytmy a dominanty. Teprve pak můžeme, jako malíř, fotograf nebo architekt, navrhovat prostor od nuly s využitím charakteristik výrazových prostředků každého z uměleckých oborů za účelem upozornění na chápaný obsah, vyjádření emocí, začlenění nových budov tak, aby splynuly s těmi starými. Umělecké obory, a mezi nimi ty, které nás budou v průběhu expedice zajímat nejvíce: malba , fotografie, architektura – co mají společného? Univerzální komunikační prostředek – OBRAZ –  ten, který může svést lidi dohromady lépe než slova, protože usnadňuje vzájemné porozumění. Na čem je tato komunikace založená? Na znalosti toho, jak lidská psychika reaguje na světlo, velikost, prostor, tvar a barvu. Nezapomeňme také na zvuk, jenž obraz odhaluje, což nemusí být tak zřejmé, nicméně, jak poukázal malíř Vassily Kandynski, je v něm přítomen.

Srdečně vás zveme na  5. fotograficko-antropologickou expedici organizovanou Akademií Anima Mundi, která proběhne ve dnech 29. dubna – 03. května 2015 v Kazimierz Dolny – starém městečku, které se během let stalo uměleckou mekkou v Polsku. Chcete-li získat veškeré podrobné informace, pište na: biuro@animamundi.com.pl

_

Text: Academia Anima Mundi