Přeskočit na obsah

Jar: Prebudenie zo zimného spánku/ Návrat domov

Zima, biela, ktorá núti zavrieť oči v žiare zubatého slnka, Kračún otvoril Morene – bohyni smrti  dvere, vošla. Ale nič netrvá večne a aj zima raz skončí, Morena skončí v ohni a Vesna preberie svet k bujnému životu. Niekto sa prebudí zo zimného spánku doslova, niekto obrazne a pochopí, že svet sa opäť zmenil, iný sa vracia domov z teplých krajín. Pre niekoho je návrat radostný, pre iného bolestný, pre niekoho naopak návratu niet. Aj zrod nového života často bolí, ale radosť je o to väčšia, keď nový život prekypuje farbami, kvetmi, vôňami ….

Jar – z rôznych kútov sveta prináša 17 autorov.

_

Spring: Awakening from hibernation/ Homecoming

Winter, white, forcing the eyes to close in the glare of the jagged Sun, ‚Kračún‘ opens the sea – the door for the goddess of death, and she walks in. But nothing lasts forever, even winter ends one day, ‚Morena‘ ends up in fire and ‚Vesna‘ wakes the world up to an exuberant life. Some wake up from hibernation literally, others metaphorically and realize the world has changed again, others return home from warmer climes. For someone it is a joyous return, for another it is painful, for others there is no way back. The birth of a new life often hurts as well, but the joy is even greater when the new life burts with colors, flowers, scents ….

Spring – by 17 authors  from around the world.

_

_

Galerii sestavila a text napsala: Evla