Přeskočit na obsah

Bez retuše / No retouch

Žijeme v době retuše. Vyhlazená kůže, vybělené zuby, nacvičené pózy, emoce řízené na povel. Každý den si nasazujeme masky, abychom nevybočovali. Čas plyne a najednou se to zlomí. Začneme se mít víc rádi takoví, jací jsme. I s přibývajícími vráskami, kily navíc a řídnoucí kšticí. Stáváme se opět dětmi, v tom nejlepším slova smyslu, a pokud žijeme v souladu se sebou samými, začne z nás cosi vyzařovat. Lze to nazvat vnitřní krása či moudrost. Posuďte sami, jak se patnácti autorům povedlo ukázat krásu bez retuše.

We are living in a world of retouching. Smooth skin, bleached teeth, rehearsed poses, emotions controlled on command. We put on masks every day so that we fit in. Time goes by and suddenly there is a turning point. We begin to like ourselves more the way we are. Even with increasing wrinkles, the toll of gravity and thinning hair. We become children again, in the best sense of the word, and if we live in harmony with our selves we start to radiate something. People call it inner beauty or wisdom. See for yourselves how the fifteen authors managed to present beauty without retouch.

 

_

Velký dík všem autorům, kteří přispěli do této galerie.
Big thanks to all the authors who contributed their photos.