Přeskočit na obsah

Artmeetpoint 2014

Rádi bychom vám představili zajímavý umělecký projekt s charitativním přesahem Artmeetpoint – Art (umění) Meet (setkání) Point (místo), čili volně přeloženo místo, kde se setkává umění. Více prozradí slova organizátora akce pana Květoslava Vršovského.

_

Projekt Artmeetpoint 2014 nabízí příležitost autorům (fotografové, malíři, sochaři) prezentovat svou práci sérií atraktivních výstav. Pilotní výstava projektu proběhne v době od 15. 9. do 15.12. 2014 v prostorách foyer Kongresového centra Praha (KCP). Výstava bude zahájena Vernisáží s doprovodným programem. V době trvání této výstavy pořádáme i tři doprovodné akce v jejích prostorách, formou volného workshopu a přednášek. S KCP máme nejlepší zkušenost co do počtu návštěvníků nejen samotné Vernisáže, ale s ohledem na množství akcí, které KCP pořádá, i v průběhu celé výstavy. Stejně tak máme kladnou zkušenost s medializací celého projektu (V loňském roce časopis Instinkt, Český rozhlas Regina, měsíčník fotografie, lokální tiskoviny, kulturní servery atd.).

V cca v únoru 2015 přesouváme výstavu na sever Čech (Ústí nad Labem, Děčín a Litoměřice), v červnu 2015 pak jednáme o přesunu výstavy do Drážďan v rámci příhraniční spolupráce Severní Čechy- Svobodný stát Sasko.

Projekt ‚Artmeetpoint 2014‘ volně navazuje na náš projekt ‚Photomeetpoint 2013‘, který jsme pořádali ve stejném okruhu. Pro letošní rok jsme připravili rozšíření a rádi bychom představili tyto oblasti: Fotografie (klasická), fotografie (digitální), malířství a grafika, sochařství.

Stejně jako v loňském roce i letos plánujeme vydání souhrnného tištěného katalogu celého projektu.

I letos počítáme s charitativním přesahem celé akce. Vybrané práce (dle přání autorů- min. však jedno dílo) budou prodejné, kdy 50% z tohoto případného prodeje putuje neziskové organizaci (letos jednáme s občanským sdružením podporující handicapované muzikanty The Tap Tap) a zbylých 50% pak zůstává autorovi. (V rámci projektu Photomeetpoint 2013 jsme prodali fotografie celkem za přibližně 110.000,- Kč)

Jak se projektu Artmeetpoint 2014 zúčastnit?

Fotografové (klasika, digi)
Od autora budou vystaveny vždy 3 fotografie, resp. autor má vždy k dispozici 3x plochu rámu 60 x 50 cm na výšku, umístí-li do něj více snímků menší velikosti v rámci série, je to samozřejmě možné.

Téma: volné (jednoznačně však preferujeme, aby tři fotografie od autora spolu „komunikovali“, aby tato minisérie reprezentovala jeho koncepční práci).

Práce budou námi adjustovány do rámu Nielsen ve velikosti 60 x 50 cm na výšku. Celá výstava bude orientovaná na výšku, tzn. i práce orientované do formátu landscape (krajina), je třeba připravit tak, aby mohly být umístěny v rámu na výšku.

Autorský poplatek:

Klasická fotografie- 1.000,- Kč (ekvivalent eur)/ autor
Poplatek v sobě zahrnuje: adjustaci do rámu Nielsen po dobu všech výstav, převoz prací, medializovaná Vernisáž, administraci akce (po dobu jednoho roku), účast na dvoustraně v tištěném katalogu.

Digitální fotografie- 3.000,- Kč (ekvivalent eur)/ autor
Poplatek v sobě zahrnuje: tisk fotografií (Epson), adjustaci do rámu Nielsen po dobu všech výstav, převoz prací, medializovaná Vernisáž, administraci akce (po dobu jednoho roku), účast na dvoustraně v tištěném katalogu..

Autoři budou vybráni organizátorem projektu, na základě náhledů zaslaných nejpozději do 10. 8. 2014  na info@cargogallery.eu, do předmětu prosím uveďte Artmeetpoint. Na uvedenou e-mailovou adresu lze i směřovat vaše případné dotazy.

Těšíme se na spolupráci a věříme, že letošní ročník bude ještě úspěšnější, než ten minulý.

Květoslav Vršovský
AP Promo s.r.o.

_

(Organizátorem přehlídky je AP Promo s.r.o., ve spolupráci s občanským sdružením Niké v rámci projektu Cargo Gallery)