Přeskočit na obsah

Zastávka u Nahoty

„Na straně jedné prokazuje Facebook celkovou volnost ve vztahu k násilí a tyto myšlenky šíří v sociální síti. Na straně druhé se ovšem projevuje extrémně prudérně, pokud jde o lidské tělo a nahotu vůbec.“

Téma nahoty na sociálních sítích je natolik chytlavé, že jsem se rozhodl udělat si zastávku. Přečetl jsem si obchodní podmínky společnosti Facebook, které mne uvedly více do obrazu. Tyto tzv. Zásady znám snad zpaměti, ale opakování neuškodí, především ne ta ve více jazycích. Zákaz nudity v dnešním slova smyslu musí „padnout“, neboť je už nyní každým dnem provozovatelem záměrně přehlížen, tedy, pokud jde o příspěvky více či méně běžného uživatele.

Každý den vidíme přezírání nahoty u uměleckých snímků, i když Zásady zjevně porušují. A značný politický tlak na Facebook, aby učinil ale už okamžitá opatření proti projevům nenávisti a xenofobie. Z Německa, kde má Facebook speciální úpravu obchodních podmínek, protože už jednou v soudním sporu prohrál. Naduté chování, jež je v rozporu s principem tzv. „právní rovnosti stran“ si Facebook už nějakou dobu v Německu „nelajzne“. Němci si totiž mj. vyjednali 30 denní výpovědní lhůtu, po předchozí výpovědi. Obdobně je to s neodůvodněným smazáním příspěvku, např. fotografie.

 

Novinky v oblasti nudity a svévole Facebooku vůči uživatelům.

Facebook zrušil před pěti roky, samozřejmě bez varování, účet Frederica Durand-Baissase, který zveřejnil eroticky explicitní olejomalbu Gustave Courbeta Původ světa (1866). Uživatel se obrátil na soud a ten 16. 2. 2016 nařídil Facebooku znovuobnovení účtu, úhradu způsobené škody ve výši asi 20 000 € a navíc precedentně prosadil (stejně jako dříve Německo), že místem soudní příslušnosti není Okresního soud Spojených států pro okres Northern District of California, jehož jurisdikci je každý uživatel povinen se podřídit a uhradit veškeré náklady a výlohy Facebooku v souvislosti se soudním sporem, zatímco nároky protistrany omezuje na 100 USD (Všeobecné obchodní podmínky Facebook Inc., které mají mimochodem přednost před tzv. Zásadami komunity Facebook a od nich se často liší), že tedy soudem místně příslušným je místo pobytu uživatele a jurisdikce je podřízena národním soudům zemí příslušných uživatelů.

 

52e232dea13b2orsay-juan-manuel-castro-prieto-galerie-vu-courbet

Custave Courbet: Původ světa (L’Origine du, monde, 1866, Musée d’Orsay)

 

Soudce ve zdůvodnění rozsudku uvedl:

„Na straně jedné prokazuje Facebook celkovou volnost ve vztahu k násilí a tyto myšlenky šíří v sociální síti. Na straně druhé se ovšem projevuje extrémně prudérně, pokud jde o lidské tělo a nahotu vůbec.“ (Zdroj: Evening Standard, 24. 2. 2016)

 

Pravidla: „Pomáháme vám zůstat v bezpečí“

Zásadami komunity ohledně nahoty se v tomto článku zabývat nechci, jen uvádím, že navozují dojem, jako bychom se nacházeli v ohrožení a Facebook nám zajistí naši ochranu prostředky, se kterými se vlastně ani neztotožňuje. Zásady jsou takovým malým stanným právem. Já se cítím docela bezpečně. Ale nechejme Zásady být, vždyť tak jako tak nerozhodují. Facebook k nim sahá pouze tehdy, když musí odůvodnit nějaký represivní krok. Když se Marc Zuckerberg setkal 26.-27. 9. v New Yorku s kancléřkou Merkelovou, ta se umělců zastala (anebo jich využila pro svou argumentaci) a požadovala, aby Facebook „mazal xenofobní a nenávistné projevy stejně rychle svobodomyslné fotografie“. Ve svém nešťastném projevu Zuckerberg přislíbil rychlá a razantní opatření proti projevům nenávisti na Facebooku, jakoby nenávistné projevy nebyly stejnými Zásadami (tehdy) už půl roku definovány a zákrokům něco stálo v cestě.

 

petition1jpg-3d85686deb93b75a

 

Facebook dostal v pařížském soudním sporu 16. 2. 2016 pořádně na frak. A to počínání dnes sedmapadesátiletého uživatele Frederica Durand Baissase bylo zcela jistě v rozporu se Zásadami komunity Facebook i všeobecnými obchodními podmínkami Facebooku, jenže troufalost obchodních podmínek Facebooku a nerovnost smluvních stran vedla odvolací soud k ochraně zájmů jednotlivce vůči nadnárodní korporaci.

V  Zásadách se neuvádí zákaz odhalování genitálií, ale spíše jejich „ukazování“ (totéž platí o pozadí). A přesně o tom Courbetův obraz je. Je to „vystavení“. A právě v tom tkví ono porušení uživatelských povinností. A přesto Facebook soudní spor prohrál. Byly vyvráceny některé pasáže všeobecných obchodních podmínek Facebooku, které soud považuje za „nepřiměřené“ (právní termín) pro uživatele. A stejně jako Merkelová, museli si právníci Facebooku, jistě přesvědčeni o tom, že tento spor prohrát prostě nelze, vyslechnout tvrdou kritiku. Facebook? Na jedné straně permisivita vůči projevům nesnášenlivosti, na straně druhé extrémní pruderie, pokud jde o lidské tělo a jeho nahotu.

 

Příště: Od výjimky ke kreativní fotografii Jade Bealla. Protest proti zákazu zobrazování kojících žen na Facebooku.