Přeskočit na obsah

Těla a tváře

  • od

Přinášíme krátké video z výstavy Těla a tváře ostravského fotografa Dalibora Bednáře.

„Jen málokterý z fotografických žánrů prodělal v posledních desetiletích v českém prostředí tolik názorových zvratů a tvůrčích přístupů, jako právě zobrazování nahého těla. Společenské proměny přinesly po dřívějším období omezených možností publikování a vystavování fotografických aktů opačný extrém v podobě jejich až nekritického přijímání, byť někdy v pokleslé kvalitě. Navzdory těmto krajnostem, projevujícím se nejprve úplnou absencí fotografických aktů na výstavách, v časopisech a fotografických publikacích a pak následným přesycením zobrazovanou nahotou, existuje řada českých fotografů, kteří se dlouhodobě a bez ohledu na tyto vnější vlivy společenských změn věnovali v trvale vysoké kvalitě fotografování aktů, často souběžně s prací na jiných svých projektech.

Podobným způsobem pracuje také Dalibor Bednář (* 1960, Opava), který dosud vytvořil celou řadu pozoruhodných souborů na pomezí výtvarné a dokumentární fotografie např. Krajiny vnitřní a vnější (2007), Markéta (2011), (ne) známí (2012, 2015), Lidé na pouti (2013), Ocelové město (2014), Se Sudkem za zády (2016), Masopust (2017) a další, které prezentoval na mnoha autorských výstavách a také ve formě obrazových kalendářů, či publikací.

Fotografování aktů je tématem, ke kterému se Bednář vrací jen příležitostně, avšak po celé období své dosavadní fotografické činnosti. Postupně tak vzniká dosud neuzavřený soubor, jehož hlavním námětem je žena, který je však jen dílčí částí jeho jinak rozsáhlé a mnohostranné fotografické tvorby.

Z  technického hlediska využívá Dalibor Bednář ostatně jako u všech svých projektů – tradiční postupy černobílé fotografie metodou negativ – pozitiv, které od počátku do konce zpracovává vlastnoručně a jejichž výstupem jsou ceněné originální autorské zvětšeniny. Při fotografování ženského těla klade Dalibor Bednář důraz především na výtvarnou působivost obrazu. Hluboký zájem a znalosti výtvarného umění mají na jeho tvorbu nesporně výraznější vliv, než aktuální současné trendy v médiu fotografie. Jeho tvorba je formálně vytříbená a vyznačuje se lyrickou výtvarnou čistotou. V každém snímku je patrná snaha o vytvoření harmonické fotografie bez zbytečných rušivých detailů, těla modelek jsou často doplňována rekvizitami, nebo zakomponována do reálného prostředí, jindy zachycena v detailu, tak aby byla zvýrazněna působivost jednotlivých linií. Velmi působivé jsou některé fotografie na pomezí aktu a portrétu, které se mohly zrodit jen ve vzácné atmosféře vzájemné důvěry mezi fotografem a modelkou jako náhledy do tajemství psychologie ženy.“

Martin Smékal, říjen 2018

Dalibor Bednář je ostravský fotograf a filmový nadšenec.

Video by Tom Hudeček – REDSNAILPRODUCTIONS ltd.