Přeskočit na obsah

Světlorytci z Krakowa

Již 175 let zprostředkovává dojmy a informace o okolním světě, stimuluje představivost a emoce. Fotografie znamená v řečtině „kreslení světlem“.

_

Zkouším si představit své ruce jako oči. Jaké je to vnímat světlo či barvy pouze jako abstraktní pojmy z říše fantazie? Nevím a nikdy to nezjistím …

Naše tělo má úžasný dar adaptace a kompenzace. Během studií jsem poznala pár skvělých lidí, kteří žijí ve tmě. Chodili s námi vidícími do kina, jezdili na kolech a přirozeně se zapojovali do všech aktivit. I na výstavy jsme chodili, ale jen na ty speciální, „šahací“. Obrazy a fotky totiž na rozdíl od soch a objektů prostorově ‚mlčí‘.

svetloryt1

Wojciech Buyko – Chłopiec łowiący ryby (1882 – ca 1942)

Jsem v krakowském Muzeu Historii Fotografii. Škoda, že tu se mnou nejsou moji kamarádi s ‚vidícíma rukama‘. Dvě mladé ženy zde totiž prezentují projekt nadace MOFFIN, která ve spolupráci s krakowským Muzeem historické fotografie vyvinula speciální MT3D metodu (Multilayer Touch 3 Deep). Jedná se o převedení vizuálního obrazu do taktilní verze pro slabozraké a nevidomé. Po konzultaci s nevidomými se nejprve vyvine vícevrstvá umělecká šablona. Ta se následně vyrobí za pomocí 3D tisku. Zároveň je vytvořen popis v elektronické a audio formě. Zatím byly převedeny dvě fotografie a dalších osm čeká na dárce, jejichž finanční příspěvky umožní toto náročné zpracování.

Światłoryt je skvělým příkladem spojení starého s novým, klasické a moderní technologie. Přináší světlo lidem, kteří nevidí a touží sdílet s vidícími krásu a estetično.

Držme krakowským světlorytcům palce!

_

Fotografie a informace z: http://swiatloryt.moffin.eu/?lang=en

Titulní fotografie – Portret dziewczyny z warkoczem (1893-1900)
Autor: Zakład Artystyczno-Fotograficzny Juliusza Miena