Přeskočit na obsah

Pondělník, který hledí do budoucna i se ohlíží zpět

Se začátkem roku 2015 se chci v dnešním pondělníku krátce zastavit a ohlédnout se za cestou, kterou jsme s AFUKem od jeho počátku od dubna 2011 ušli. Dále se s vámi podělím o to, jakým směrem se budeme v roce 2015 ubírat dál.

První (necelý) rok 2011 AFUKu probíhal v duchu uzavřeně-komunitním. Společně s Temným klubem v Bratislavě jsme v rámci uzavřeného fóra rozjeli projekt „výměny fotografií“. Důsledně jsme dbali, aby se jednalo o fotografie zhotovené „mokrým procesem“. Narychlo jsme během posledních měsíců roku 2011 připravili soubornou výstavu AFUKu, která se uskutečnila na zámku v Chotěboři v březnu 2012.

Rok 2012 se nesl v duchu euforie z první uskutečněné výstavy, a v duchu práce na sborníku fotografií AFUK 2012. Uspořádali jsme spoustu setkávání, výletů a jiných počinů soustředěných kolem klasické fotografie. Rok 2012 byl pro mne osobně dobou hledání „co s AFUKem dál“.

V roce 2013 jsem se rozhodl zviditelnit aktivity AFUKu na internetu. Vznikly stránky AFUK.CZ tak, jak je máte možnost vidět v současné podobě. Mým cílem bylo rozhýbat internetové médium o alternativě, fotografii, umění a kreativitě. Chtěl jsem, abychom se částečně odpoutali od zaměření čistě na klasickou fotografii, které se mi zdálo překonané a limitující. Uspořádali jsme tři výstavy, byť se ještě stále jednalo o výstavy souborné. Výstavy se uskutečnily na zámku v Chotěboři, na zámku v Žirovnici, a v prostorách Biskupského Gymnázia v Brně.

Svůj směr jsme našli v roce 2014. Ten byl pro mne, v mnoha ohledech, zlomový. Z AFUKu se stal rodinný podnik. Srdcem i hlavou AFUKu se stala moje žena Natálie, která projektu vdechla nový život a rozproudila mnoho nových projektů a směrů. Její otisk na AFUKu je hodně vidět a já jsem jí za to vděčný. Opět jsme uspořádali výstavy – „Rozpoznávání vzorů“ v Chotěboři a v Žirovnici, a charitativní prodejní výstavu v Art Rezidenci Zahradník v Praze. Za zmínku stojí několik projektů jako Dialogy, Tvořivý víkend pro děti a mnoho dalších aktivit. Navázali jsme mnohá partnerství s podobně zaměřenými jednotlivci a organizacemi – za všechny bych rád jmenoval polskou akademii Anima Mundi.

Předchozí čtyři roky nám ukázaly, kudy se ubírat a kudy ne. Postupně jsme dospěli do bodu, kdy už nemusíme projekty tahat za každou cenu sami ve vlastní režii, takřka násilím, a s co největším počtem účastníků.

V roce 2015 obohatíme AFUK o sérii videodokumentů ve vlastní produkci. Zaměřovat se budeme na dokumenty o zajímavých projektech, organizacích a jednotlivcích z celé Evropy. Přineseme vám také reportáže z vernisáží, výstav, seminářů či srazů nejen fotografických.

Tímto krokem chceme dát prostor inspirativním lidem. Měníme tak trochu směr AFUKu – oproti předchozím letům, kdy jsme byli tahouny mnoha projektů sami, se chceme více zaměřit na zviditelňování vašich aktivit.

Těšíme se na zajímavá setkání a na vaše aktivity v roce 2015. Všem vám děkujeme za dosavadní přízeň!