Přeskočit na obsah

Podľa zimnej notovej osnovy

Vezměte za kliku a nakoukněte do lyrického světa Janky a Jely.

Bežať a bežať hore nádejou,
dotknúť sa skrehnutými rukami
svojich rozpálených líc
a tvojich uší

(v mojej duši)

lyrika

Len bežať hore nádejou
opretá o úsmev z tichej radosti,
dúchať jej do mechov
a posýpať smútky dobrou vôľou

nechať tých, ktorých máme radi,
voľne dýchať.

Len bežať hore šťastím,
že sú,
aj keď občas bolia.

Báseň: Jana Melcerová

Foto: Jela Ševecová