Přeskočit na obsah

Ohlédnutí za výstavou AFUK 2012

Pozvánka na vernisáž a výstavu AFUK 2013 v Chotěboři

Je tomu již několik dní od chvíle, co jsme v Chotěboři „sundali“ výstavu AFUK2012. Dovolte mi malé ohlédnutí. Za výstavou, za vznikem AFUKu, za jeho cestou v posledních 8 měsících.

vystava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před rokem, kdy jsem na setkání u mě doma v Josefově Dole oznamoval přítomným, že založím AFUK, nesetkala se tato myšlenka s přílišným nadšením. Proč chceš zakládat další web? Další fórum? Proč nám tříštíš naši malou, českou, fotografickou komunitu? Proč nám vyžíráš duše z veřejného prostoru? Tehdy mi došlo, že AFUK bude mít před sebou dlouhou cestu, během které si bude muset získat respekt, reputaci a důvěru. Důvěru v to, jak funguje, na jakých základech je postaven, a důvěru v jeho životaschopnost.

Poté, co jsem AFUK v září 2011 opravdu založil, ukázalo se jako nezbytné, jít do tohoto počinu s lidmi, kteří věří, a chtějí, aby se rozjezd AFUKu podařil. I proto jsem považoval za nezbytné, se s některými hned na začátku rozloučit.

Hned zpočátku ve mne zrála myšlenka pořádat výstavy. Dát prostor našim lidem, velmi talentovaným, kteativním fotografům a fotografkám, ukazovat svoje obrázky… pokud možno i v jiné formě, než na hromadných srazech fotografů, na „fotopivech“ v hospodách.

Oslovil jsem několik výstavních prostor v ČR. Rozhodl jsem se zcela jednoznačně pro prostory zámku Chotěboř, kde sídlí muzeum, vedené ředitelkou MgA. Pavlou Benešovou. Rozhodování pro Chotěboř bylo velmi jednoduché. Krásné prostředí, nádherné výstavní prostory, a především, úžasný lidský přístup. Radost spolupracovat!

Přípravy výstavy, díky přístupu všech zúčastněných, a jmenovitě Miloše, Lattyho, Olivera, a mnoha dalších, běžely jako po másle. Vše bez problémů! A tak jsme měli připraveno přes 200 perfektně adjustovaných obrázků od 33 autorů k instalaci výstavy.

Kteří autoři v Chotěboři vystavovali? Všem autorům děkuji za důvěru, a za to, že do výstavy AFUK 2012 přispěli svými obrázky:

DS Allen
Rasťo Blaško
Milan Červenka
Paul Enters
Tomáš Fiala
Ivo Flek
Rastislav Hain
Roman Hajnala
Lucia H.
Pavel Herzog
Jan Hrubý
Tomáš Hudeček
Peter Jánošík
Stanislav Kolařík
Zbyněk Kosík
Michal Kurota
Lukáš Latta
Anka Luptáková
Šimon Lupták
Štefan Martinusík
Dave Miller
Katarína Mocáková
Miloš Mráz
Petr Obermajer
Ivan B Palli
Oliver Petržel
Radim Příhoda
Pavel Prokop
Jean Souch
Neil Souch
Leoš Stehlík
Milan Svatoň
Juraj Tomík
Ondrej Urban

Společně s Milošem jsme se rozhodli koncipovat výstavu jako „prohlížecí“, nikoliv „čtecí“. I proto jsme se rozhodli informaci o vystavujících dát k dispozici formou jmenného seznamu, adjustovaného stejným způsobem jako ostatní fotografie. Tento seznam jsme umístili do hlavního sálu výstavy mezi ostatní fotografie. Jakkoliv naše rozhodnutí neuvést popisky u každé jednotlivé fotografie je vnímáno jako kontroverzní, pro účely výstavy AFUK 2012 splnilo svůj účel.

Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 22.3. 2012 od 17. hodin na zámku v Chotěboři. Poněkud neskromě prohlásím, že naše vernisáž, zejména atmosférou, byla jedna z nejhezčích, kterou jsem měl možnost prožít. Moc rád na tento den vzpomínám. Zároveň rád vzpomínám na sraz AFUKu, který se uskutečnil od pátku 23. do neděle 25.3. v prostorech penzionu Bílek. Sraz mi potvrdil, že založit AFUK mělo a má smysl.

Na vernisáž, odhaduji, dorazilo celkem kolem 60 lidí. A tak nádvoří zámku, výstavní prostory, a barokní sál, rozhodně nevypadaly prázdné a opuštěné. Za celých pět týdnů trvání výstavy přišlo cca 120 návštěvníků. Přiznám se, že vzhledem k termínu výstavy (zahajovali jsme sezonu), je pro mě takto vysoká účast, a nepřímo zájem veřejnosti o klasickou fotografii, velmi příjemným překvapením. A to zejména vzhledem ke skutečnosti, že AFUK za necelých 9 měsíců oficiální existence nikdo nezná… A že jsme akci nedělali téměř žádnou propagaci…

Co dál? Nyní v klidu, s energií, kterou jsme získali z podařené výstavy, připravujeme vydání výroční knihy. A samozřejmě rozjíždíme přípravy na výstavu AFUK 2013. A mnoho dalších akcí. Ale o tom až jindy, v jiném článku.

A tak mi na závěr ještě jednou dovolte poděkovat – vám všem, kdo jste se na této akci jakýmkoliv způsobem podíleli! Muzeu Chotěboř, Penzionu Bílek, všem z AFUKu. Moc si vážím si toho, kolik času a energie jste tomuto počinu věnovali.

Dovětek: snad naše působení v Chotěboři alespoň malou měrou přispělo k vyřešení kauzy s nevhodným veřejným osvětlením na přechodu pro chodce přímo před branou do zámeckého parku. V pondělí ráno 30.4. když jsem se na chvíli zastavil na zámku v Chotěboři, už bylo osvětlení pryč. A tak se těším na svoji příští návštěvu v Chotěboři, třeba už bude na svém místě instalováno nové veřejné osvětlení, takové, které se bude hodit k zámeckému parku a zámku samotnému.

Těším se na setkání s vámi opět v Chotěboři v březnu 2013!

V úctě
Leoš Stehlík