Přeskočit na obsah

Robert Adams „Pohled na východ z hory Flagstaff“

afuk fotoabeceda Robert Adams East from Flagstaff Mountain

Název této fotografie říká, že se jedná o pohled na východ z hory Flagstaff, která se nachází v Boulderu v Coloradu. V nížině pod horou je možno nalézt výrazné stopy osídlení krajiny člověkem, ačkoliv je těžké rozeznat, o jaké se jedná město, protože je těžké rozpoznat nějaký výrazný architektonický prvek. Stejně tak pruh porostu v popředí je těžké identifikovat. Jedná se o les či náletové dřeviny?

Jméno Roberta Adamse je synonymem vlny „nové topografie“ sedmdesátých let minulého století, o níž jsme se v našem seriálu Fotoabeceda již zmínili. Robert Adams nepatří ke kritikům sociálních poměrů, ani nepatřil k těm, kteří by byli „rozčarováni dobou, ve které žijí“. Přesto však ve své knize „From the Missouri West“ (ve které se tato fotografie poprvé objevila) poukazuje na „důkazy o vlivu člověka na krajinu“ a jeho „násilnosti páchané na planetě Zemi“.

Toto jeho uvědomění si síly vlivu člověka na prostředí, které zachycuje ve svých fotografiích, odlišuje jeho pojetí krajinářské fotografie od „čistých“ prací například Ansela Adamse.

afuk fotoabeceda Robert Adams East from Flagstaff Mountain

afuk fotoabeceda Robert Adams East from Flagstaff Mountain

Autor: Robert Adams
Fotografie: Pohled na východ z hory Flagstaff
Rok: 1976
Médium: klasická černobílá fotografie

Štítky: