Přeskočit na obsah

Dialogy 2015

„Hra je činnost jednoho či více lidí, která nemusí mít konkrétní smysl, ale přitom má za cíl radost či relaxaci.“ (Wikipedie). Tato definice přesně vystihuje podstatu projektu Dialogy. Svoboda projevu je vzrušující, avšak lidé mají mnohdy z této svobody strach. „Co když se mi to nepovede, ztrapním se a někdo to bude mít „lepší“?

Dialogy mají za cíl motivovat širokou veřejnost k tvoření s radostí a bez obav. Snad se nám to ve třetím kole opět alepsoň částečně podařilo. Obdiv a dík patří všem 24 autorům a autorkám ve věku (před)školním, studentům i tvůrcům školním lavicím dávno odrostlým, kteří nám poslali výsledky svých Dialogů aneb „rozhovorů beze slov“.

_

_

Pozn. redakce – omluvte prosím kvalitu fotodokumentace.