Wallace Berman Untitled

 

Základem všech Bermanových koláží, které začal tvořit kolem roku 1964, je fotografie ruky, v níž drží malé tranzistorové rádio. Do těchto fotografií následně vkládal fotokopie obrázků různých žánrů – například hada, kříž nebo houbu. 

K fotokopírování používal takzvaný Verifax, což byl jeden z prvních systémů kopírek. Berman někdy obrázky vylepšoval ručním kolorováním.

Berman vydával v padesátých a šedesátých letech časopis Semina, který se zabýval převážně poezií a uměním.

Wallace Berman Untitled

Autor: Wallace Berman
Fotografie: Untitled (A1-Cross) 
Rok: 1970
Médium: klasická černobílá fotografie

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>