Margaret Bourke-White Mahatma Gandhi

Než Margaret Bourke-White dovolili fotografovat Gandhiho, sekretariát dbal na to, aby uměla používat otáčivé kolo (zobrazené na fotografii vlevo), které symbolizovalo boj Indie za nezávislost. Nesměla též použít blesk více než třikrát, protože Gandhi nemohl být dlouhodobě vystaven oslnivému světlu.

Margaret Bourke-White Mahatma Gandhi

Margaret Bourke-White Mahatma Gandhi

Autor: Margaret Bourke-White
Fotografie: Mahatma Gandhi
Rok: 1946

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>