Lewis Baltz Element #27

Může to být nedokončené pódium, na kterém se později odehraje new artová show typická pro ameriku sedmdesátých let – dřevěný prvek, cihly a omítka. Umělec by pravděpodobně ve svém vystoupení využil kovový žebřík.

Baltzovy fotografie té doby mohou být považovány za zobrazování prázdných pódií. Většinou se však jednalo o místa, kde se zastavily stavební práce, ať již „dočasně“ či napořád.

Baltz tvrdil, že krajina je považována „vlastníky a developery“ za skladiště materiálu, který čeká na to, až bude použit pro konkrétní účel, který vytvoří nějaký architektonický prvek“.

Na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let se Baltz zaměřoval na fotografování krajiny, která „dlouhodobě trpí novým osídlováním člověkem“.

Lewis Baltz Element #27

Autor: Lewis Baltz
Fotografie: Element #27
Rok: 1974
Médium: klasická černobílá fotografie

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>