Výstava AFUK2012 ve fotografiích M. Mráze

afuk_chotebor96

Nabízíme vám krátké ohlédnutí za výstavou AFUK 2012 ve fotografiích Miloše Mráze.