Původní australští obyvatelé v osadě Balgo v poušti Great Sandy se jednoho večera dívají venku na televizi. Svůj dům, který jim do užívání poskytla místní samospráva, používají vesměs k uskladnění věcí. Jsou zvyklí žít venku. 

Tato fotografie byla poprvé otištěna v časopise National Geographic v lednu 1991 v článku o zemi a lidech severozápadní Austrálie. Sama Abella, fotografa časopisu National Geographic s citem pro poetiku, přitahovala myšlenka žít sám v divočině a splynout s přírodou. Jeho krajiny (mnoho z nich jsou pouště a těžko přístupná pobřeží) zachycují malé radosti úzkého rodinného kruhu.

Abell začal pracovat pro National Geographic v roce 1967. Od osmdesátých let se ale věnoval spíše uměleckým a literárním tématům

Fotoabeceda AFUK Abell Sam

 

Autor: Sam Abell
Fotografie: At Home Outdoors
Rok: 1991
Médium: klasická barevná fotografie

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>