Dialogy

  Cesta pilotního kola projektu Dialogy byla dlouhá a strastiplná, avšak velmi plodná. Do redakce dorazilo 36 originálně pojatých rozhovorů. Podívejte se, jak si dialogisté mezi sebou výtvarně „povídali“.  Všem zúčastněným tleskáme.