Výstava fotografií staré Prahy: Od svědectví k umění

Galerii ve věži Staroměstské radnice zaplnily fotografie historické Prahy. Nejedná se pouze o faktický dokument doby, kdy vznikaly architektonické skvosty i méně povedené stavby, divák je taktéž postaven před umělecká fotografická díla překračující rámec pouhého svědectví.

Snímky připomínají místa staré Prahy, která již vymizela anebo se proměnila natolik, že musíme dlouze tápat, kde se vlastně nacházejí. Starším lidem může výstava posloužit jako připomenutí dávných vzpomínek, pro mladší generaci představují obrázky už spíše scifi. Málokdo si již vzpomene, že napříč Václavským náměstím jezdila tramvaj nebo že na tak zpustošeném a smutném místě, jaké dnes Barrandovské terasy představují, se dříve scházela nejbohatší pražská smetánka. Nemalý údiv vyvolá snímek na němž se pasou krávy; po přečtení popisku si navíc uvědomíme, že celá tato scéna se odehrává kousek za centrem.

Jan Lauschmann Na Barrandově, 1932, Moravská galerie v Brně Neznámý autor - Na koupališti pod Barrandovem, kolem 1935, Sbírka Scheufler, zdroj urm.czMiroslav Hák Okraj Prahy, 1947, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, zdroj - urm.cz

Tato výstava je již druhou částí z tříčlenného cyklu výstav o způsobu a metodách fotografování architektury v Praze. Předchozí část, která byla věnována době od prvního doloženého snímku Prahy (1848) po první dvě desetiletí 20. století, shlédlo na přelomu roku 2011/2012 16 tisíc návštěvníků.

SAM_0187

Druhá výstava z plánovaného třídílného cyklu je vymezena lety 1922 a1968, které odkazují na dva zákony, jež v uvedených letech vstoupily v platnost, a to zákon o vytvoření Velké Prahy a zákon o hlavním městě Praze. Oba umožnily výrazné rozšíření města a zásadnější změny ve správě území. Výstava tak v druhém plánu ukazuje proměny Prahy,“ uvádí se na stránkách galerie Sál architektů.

SAM_0157 SAM_0153

Umělecká fotografie vedle reportážní

Během čtyřicetiletého rozmezí doby, do níž je výstava zasazena, prošla fotografie obrovskou proměnou. Fakt, že se stávala fotka ekonomicky stále přístupnějším, technicky jednodušším a rychlejším médiem, se odrazil na i na jejím pojetí, ale svým způsobem i na její kvalitě. Také z tohoto hlediska je výstava přínosná; sbírka 160 snímků představuje osobitou kroniku doby. Bystřejší divák si může povšimnout, že nejstarší snímky jsou charakteristické výtvarným zpracováním a uměleckým přístupem autora, novější snímky naopak připomínají stylem spíše reportáže.

SAM_0182 SAM_0159

 

Čí práce můžeme na výstavě spatřit? Autor historik Pavel Scheufler kladl důraz na to, aby nešlo jen o soubor slavných jmen, ale o výběr různých autorů a jejich osobitého vidění Prahy. Nepochybně vás potěší snímky skvělého Josefa Sudka, kterých je na výstavě povícero, k vidění je ale také tvorba od Václava Chocholy, starší fotografie od Jana Saudka nebo pohled do krajiny od Eugena Wiškovského. Vedle těchto osobností visí fotografie méně známých autorů anebo autorů zcela neznámých, expozice tak vytváří zajímavou směsici, kde se mísí umělecká fotografie s neuměleckou, profesionální s amatérskou, a tím se stává její návštěva zážitkem přínosným nejen z hlediska architektury, ale také z hlediska dějin fotografie.

 

SAM_0195 SAM_0180

Fotografování pražské architektury 1922-1968

Místo konání výstavy: Sál architektů, 4. patro Staroměstské radnice
Staroměstské nám. 1, Praha 1
Termín: 5. 12. 2012 – 31. 3. 2013
Otevírací doba: po 11.00-18.00, út-ne 9.00-18.00
Vstupné: zdarma
Autor výstavy: Pavel Scheufler
Kurátorka: Klára Halmanová