AFUK je on-line médium podporující alternativu, umění, fotografii a kreativitu. Volně spolupracujeme, vyhledáváme a prezentujeme autory, kteří nás svojí tvorbou zaujmou. Začali jsme u fotografie a posunuli jsme se do dalších oblastí.

Jaké jsou naše cíle?

• Proč to děláme:
Pro radost a širokou veřejnost. Rádi sdílíme a informujeme o počinech autorů, kteří nás zaujmou.

• Co chceme:
Vyhledávat a spolupracovat se zajímavými autory a prezentovat jejich tvorbu on-line a na výstavách.
Rozvíjet se a zůstat nezávislým informačním portálem nejen o fotografii.

• Co děláme:
Prezentujeme autory on-line a na výstavách. Informujeme o zajímavých akcích a technikách, publikujeme psané reportáže. Pořádáme výstavy, workshopy, charitativní akce. Rozvíjíme projekt Dialogy. Natáčíme videoreportáže.

Hodnoty, které zastáváme:

A – Alternativa/ zajímá nás jiný pohled než je ten většinový.

F – Fotografie/ je naším základním pilířem. Aktivně vyhledáváme a máme rádi i další formy vyjádření.

U – Umění/ pohybujeme se ve sféře umění, které nemusí být nutně jen vizuální. Jsme otevřeni různému způsobu tvoření.

K – Kreativita/ to, co nás tlačí dopředu. Baví nás originalita a osobitost každého jedince!