Stručné zásady pro práci s fotografickou chemií

Rozhodneme-li se pro přípravu různých fotografických roztoků plně ve vlastní režii, je nutné pro bezpečnost práce dodržovat určitou sumu pravidel, které nás tak ochrání před případnou pohromou.

Nejprve si zajistíme pro skladování chemikálií zvláštní prostor, např. skříň, kterou bude možné zamykat, a která bude určena jen pro účel skladování jak chemikálií, tak i hotových roztoků z nich vyrobených. V tomto prostoru je dobré udržovat maximální pořádek a systém v uložení jednotlivých položek.

Nyní následují tyto další nutné nástroje pro práci samotnou:

 

  • nákup solidní digitální váhy s kalibračním závažím
  • gumové rukavice pro zvláštní případy
  • filtrační papír  (v nouzi vata) a trychtýře různých velikostí + nůžky
  • kvalitní odměrné válce (zde doporučuji opravdu nešetřit!) pro měření od ml po litry a láhve na hotové roztoky opatřené štítkem pro označení obsahu
  • plastové nádoby opatřené též stupnicí jako odměrné válce, kde se připraví roztoky + několik plastových lžic a lžiček na míchání a odsypávání chemikálií
  • zvláštní, přiměřeně široké nádobky pro odměřování chemie na digitální váze
  • savé, papírové ručníky a velké množství starých novin
  • p.h  papírky, kterými kontrolujeme kyselost nebo zásaditost roztoků

Velkou pozornost je třeba věnovat  solidnosti prodejců chemikálií. Zásadně volíme zavedené firmy s dobrou pověstí a širokým sortimentem kvalitních, čerstvých chemikálií.  Důrazně varuji přede všemi tzv. „výhodnými koupěmi“ od různých soukromých osob, které často prodávají vyřazené chemikálie z různých skladů, s často velmi prošlou expirací, u kterých nemáme žádné povědomí, jak vlastně byla dotyčná chemikálie skladována a tak podobně. Takoví „odborníci“ jsou vám pak schopní prodat i více jak třicet let starou chemii, s plesnivým, nečitelným štítkem označující dotyčnou látku a láhví špinavou od hlíny. Nejen, že jsou to vyhozené peníze, ale manipulace s takovou chemií může být nebezpečná, protože nemůžeme v domácích podmínkách určit případný rozsah všech změn, které zákonitě nastaly v látce postupem času. Navíc taková chemie je i nevyzpytatelná v samotných fotografických roztocích a výsledky mohou být tristní…

Chemie od solidních prodejců je čerstvá,řádně a dle předpisů označená na nepoškozeném štítku a v čisté, vhodné nádobě.
Pro přípravu fotografických roztoků používáme chemii označenou stupněm čistoty buď : „ čistý“ nebo „p.a.“ (pro analýzu)  a vodu zásadně destilovanou, kterou vždy předtím převaříme, abychom ji zbavili kyslíku, který je v ní rozpuštěn a mohl by způsobit rychlou oxidaci, a tím i znehodnocení celého roztoku.

V odborných příručkách staršího data je často uváděno, že postačí chemie označená jako  „čistá“ a voda, že stačí z kohoutku, kterou převaříme, a případně ještě přidáme změkčovadlo vody  (např. hexamethafosforečnan sodný).
To je ale omyl.
Zvláště v negativních vývojkách, chceme-li, aby pracovaly standardně, musíme dbát na zvýšenou čistotu chemikálií a to alespoň v případě siřičitanu sodného, který má být v čistotě „pro analýzu“. Siřičitan v menší čistotě obsahuje často různé příměsi, dokonce    někdy i stopy uhličitanu sodného, který velmi ovlivňuje p.h. roztoku.
To samé voda, která obsahuje mnoho nečistot a plynů v ní rozpuštěných. Práce s destilovanou vodou nám přináší jistotu stabilních výsledků a zvýšenou trvanlivost roztoků. Proto se malá investice do ní bohatě vrátí ve formě kvalitních výsledků jak v negativním, tak positivním procesu.

Nyní jak pracuji s chemikáliemi:
Celou pracovní plochu pokryji novinami a na ně pak si připravím všechno, co potřebuji, to znamená recept pro určitý fotografický roztok, digitální váhy a nádobky, do kterých budu odsypávat a vážit na digitální váze jednotlivé chemikálie.
Dle receptu si ze skříně přinesu potřebné chemikálie a další pomůcky shora vyjmenované a  přehledně si je postavím do řady.
Následuje převaření potřebného množství destilky a po jejím vychladnutí na cca 40 stupňů Celsia (pozor, jsou i zvláštní výjimky v teplotě nutné pro rozpouštění určité chemie a v dobrém receptu je na to upozorněno), můžu odlít  ¾  potřebného objemu destilky do  plastové nádoby určené pro samotnou přípravu roztoku. Nyní odměřuji pečlivě jednotlivé chemikálie a rozpouštím je v destilce přesně v pořadí, jak je uvedeno v receptu a vždy až se každá jednotlivá chemikálie dokonale v destilce rozpustí.
Když je roztok dle předpisu hotov, můžeme ho dle potřeby ještě přefiltrovat, abychom odstranili případné nečistoty. Filtrace se doporučuje občas i pro starší roztoky, které ze sebe časem „vyhodí“ určité množství  nečistoty.
Láhev či láhve, kam jsem přelil hotový roztok, řádně uzavřu šroubovací zátkou, popřípadě ještě před tím použiji ochranný antioxidační plyn. Naprostou samozřejmostí je pak láhev řádně označit popiskou.

Nyní pečlivě vše uklidím – chemii zpět na své místo, nádoby, které přišly do styku s chemií nebo roztokem umyji a dám oschnout. Noviny pomalu a opatrně „sbalím“ do sebe a vyhodím. Pak ještě zkontroluji prázdný stůl, zda-li ne něm nezůstala nějaká nečistota, když ano, vezmu papírové utěrky, jarovou vodu a vše do sucha vyčistím.
Je naprosto nepřípustné nechávat po sobě nepořádek a uschlé skvrny různých roztoků. Je to nebezpečné jak pro např. různý nábytek, tak hlavně pro zdraví člověka.
Navíc čistota práce je základní vizitkou každého fotografického pracovníka!