Robert Hutinski: Sdílím svůj názor ostatním. Proto tu jsem

Vyjádřit se, svléknout se, pohladit se. Snímky slovinského fotografa Roberta Hutinského představují vnitřní dialog, který v sobě umělec vede. Jeho tvorba je ryze individuální a nesmlouvavá.

Ze série SEQUENCES„Podstatou komunikace je nabídnou názor a sdílet ho s ostatními,“ míní čtyřiačtyřicetiletý slovinský umělec Robert Hutinski. Dle něj je sdílení názorů s těmi, kteří mají názor jiný, jediným skutečným cílem lidské existence. Nikoliv slepé následování ostatních, ale vytvoření vlastního postoje, za kterým si jedinec bude stát a aktivně ho předkládat jiným. Hutinski se rozhodl, že tyto své myšlenky bude rozšiřovat pomocí obrazu, který je pro mnoho lidí pochopitelnější.  Nejčastěji se ve svých sériích dotýká politických, náboženských a filozofických témat.

Technika nemá být podstatou, zdá se dokonce, že dokonalost by byla v jeho případě nežádoucí.

Fotografie je součástí mého života již od dětství, ale v posledních deseti letech mě natolik pohltila, že se stala součástí mého každodennosti,“ říká Hutinski a zároveň se pozastavuje i nad paradoxem, že se nikdy nepovažoval za profi fotografa a ani by jím být nechtěl. „Jediné, co chci, je tvořit,“ doplňuje vzápětí. Neláme si hlavu s tím, zda jsou jeho snímky technicky dokonalé či nikoliv, technika nemá být podstatou, zdá se dokonce, že dokonalost by byla v jeho případě nežádoucí. Míchá historické fotografické procesy s digitální postprodukcí, čímž nevědomě spojuje propast mezi klasickou a současnou fotografií. Nestojí ani na jedné straně, což může být stejně tak výhoda jako nevýhoda. Není zařaditelný, ale vystupuje jako osobnost.

Ze série Atavism

Fotografie je prostředkem, nikoliv důvodem. Tento jeho přístup tak poukazuje na obrovské množství fotografií, ač technicky dokonalých, ale absolutně zbytečných, když do nich autor nevloží jedinou myšlenku, jediné poselství. Tyto prázdné snímky často neznají minulost ani budoucnost, ale jsou dělané pro teď; nic nepřinášejí, jen chvilkové potěšení a rozptýlení a touto svou marností jsou předem odkázány do zapomnění.

Robert Hutinski Ze série HeartCore

 

 

 

Hutinski postupuje jinak. Nehledá zalíbení ani uznání. Na začátku každé jeho práce stojí myšlenka, kterou se snaží poté rozšiřovat do konceptu. Hledá vhodné místo, kde snímky realizovat a poté i vhodného modela, jež mu poskytne nejen své tělo, ale bude s ním tak říkajíc souznít. „Model musí být aktivní součástí projektu, který jsem mu představil. Je pro mě předmětem, nikoliv objektem, a to je i důvod toho, proč ho odmítám platit,“ vysvětluje slovinský umělec.

Ze série 20. století Ze série 20. století

 

 

V jeho tvorbě hraje  velmi podstatnou roli město Celje, kde se v roce 1969 narodil. Často dokonce přebírá snímky z místního muzea, tak jak to vidíme například v sérii Domov – dětský příběh, 20. století nebo Atavismus. Skrz tyto historické fotografie se vyrovnává s důležitými dějinnými událostmi, když je recykluje do vlastní podoby.  Robert Hutinski pokládá při své tvůrčí práci za důležité, kromě vytrvalosti, i to, aby člověk zůstal věrný sám sobě. „Bez toho bych nebyl schopen udělat vůbec nic,“ říká.

Další jeho tvorbu naleznete na stránkách www.robert-hutinski.com.