Příběh fotografie: Válečná fotografie zná svého hrdinu

Další ročník World Press Photo je za námi a opět si vysloužil  pozornost široké veřejnosti. A tak to bylo vždy, válečná fotka prostě táhne. Poskytuje důkaz, jež nás dokáže vytrhnout z našich zidealizovaných představ. Ve své historii má ale i svá temná zákoutí…

Asi nejznámější válečná fotografie od snad nejznámějšího válečného fotografa … zrnitý černobílý obraz muže v bílé košili s vyhrnutými rukávy, jak se na travnatém pahorku kácí k zemi a jeho ruka, vystřelená kamsi dozadu, právě vypouští pušku – těsně před tím, než padne mrtev do svého vlastního stínu.

Robert Capa tento moment smrti zachytil během občanské války ve Španělsku ve dne 5.září 1936. Snímek vzbudil okamžitou pozornost, byl šokující. Ale o to ve válečné fotografii právě jde, od obrazu tak hrůzného činu, jako je válka, se očekává, aby na diváka okamžitě zaútočil – vyděsil anebo překvapil. Robert Capa věděl, v jakém prostředí se pohybuje, a především věděl, že to, co chce na obrazech zachycovat, jsou emoce. V tom byl jeho styl nový a vlastně i nadčasový.

Mottem Roberta Capa byla věta: „Nejsou-li vaše fotografie dobré, nebyl jste dost blízko.“ Ve stínu této věty se rodí základy toho, co dnes nazýváme fotožurnalismus. Dnes je bezprostřední blízkost hlavní kritérium kvalitní válečné fotografie.

Velký fotograf nebo pouhý lhář?

Robert Capa se ve válce pohyboval de facto od mládí. První jeho střet s válkou byl v roce 1936, kdy odjel do Španělska, to mu bylo 23 let. Tady přišel o svou milovanou ženu Gerdu a zde se také rozhodl, že se stane válečným fotografem. Nakonec se válka stala osudná i jemu, přišel o život v jednačtyřiceti letech, když ve své páté válce ve Vietnamu šlápl na minu.

Nejznámější válečný snímek umírajícího muže přinesl svému autorovi obrovskou slávu. V roce 1938 se objevil Capův portrét na titulní straně jednoho z prvních čísel Picture Post, kde si tento fotograf židovského původu tiskne k obličeji fotoaparát a pod jeho obličejem je napsáno: „Největší válečný fotograf: Rober Capa“. Uvnitř časopisu byl otištěn rozsáhlý cyklus fotografií ze španělské občanské války, včetně té nejslavnější fotografie, která nese oficiální název Padající voják.

Robert Capa

Ale ačkoliv je tato fotka tolik známá a oslavovaná, zůstává její příběh i po šestasedmdesáti letech zahalen tajemstvím. Mnoho odborníků se dosud pře, zda jde opravdu o autentickou situaci či zinscenovanou scénu. Výtky padají na postoj muže, stejně jako na místo vzniku. Dokonce prý existují negativy, které jsou mladší než záběry padajícího vojáka, na kterých tentýž muž sedí a kouří cigaretu.