Jak jde dohromady matematika a poezie? Sečtěte obrazový minimalismus Ďuriho Tomíka se slovní úsporností Janky Slovákové a vyjde vám rovnice 1+3= Lyrika.

_

 

04-naskor

Naskor

 

 

 

Najskôr sa ujme,
potom život vyženie.
Tuhý korienok!

 

 

 

_

Autor foto: Ďuro Tomík
Autorka básně: Jana Slováková

 

 

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>