Jan Švankmajer v Olomouci: Dialog s dílem vede divák

Tentokrát o fotografii až tak úplně nepůjde, ačkoliv inspiraci tu  naleznou jistě i fotografové. V olomouckém Muzeu moderního umění probíhá výstava originálního českého umělce Jana Švankmajera, která představuje souhrnnou přehlídku jeho takřka celoživotního díla.

Možnosti dialogu | Mezi filmem a volnou tvorbouKresby, koláže, frontáže, objekty či autorská unikátní experimentace s vnímáním hmatových děl stojící v těsné blízkosti s jeho filmovou tvorbou, výstava poukazuje na celistvost souhrnné tvorby tohoto vynikajícího českého výtvarníka, loutkáře a světového filmového režiséra a scénáristy, jež vstoupil na výtvarnou scénu koncem 50. let 20. století. Celá koncepce výstavy se odvíjí od jednotlivých Švankmajerových filmů a zahrnuje artefakty a scény, jež v těchto filmech  účinkovaly. V olomouckém muzeu samozřejmě nechybí slavný film z roku 1983 Možnost dialogu, podle kterého je výstava pojmenovaná, a který nejlépe vystihuje její smysl. „Snaží se totiž ukázat, jak moje filmy vedou dialog s volnou tvorbou a jaké jsou možnosti tohoto dialogu,“ vysvětlil světoznámý umělec.

http://www.youtube.com/watch?v=LzrP-727FCU

Výstava k dialogu sama nabádá, dílo diváka nejen osloví, ale především ho přiměje k tomu, aby se do diskuze zapojil. Dle Švankmajera, jakožto synonyma pro český surrealismus, navazování dialogu leží nikoliv na autorovi, ale na samotném divákovi. „Každá autentická tvorba musí být sobecká, neboť je především autoterapií, s divákem nepočítá, respektive nesmí na něj brát ohled, jinak by se totiž paradoxně na něm dopouštěla podvodu,“ říká Švankmajer a dodává: „Autor předkládá co nejupřímněji svou interpretaci světa a života a tato vize buď najde svého diváka a naváže s ním dialog, nebo ne. Ostatně surrealismus nikdy nehledal diváky, ale spolupracovníky.“

Jan Švankmajer Jan Švankmajer Jan Švankmajer

 

 

 

 

 

 

Expozice je doplněna také o některá díla jeho ženy Evy Švankmajerové, která byla hlavním zdrojem autorovy inspirace. Kromě obrazů a kreseb, jež dokreslují jednotlivá témata výstavy, jsou to taktéž filmy, na kterých Švankmajer se svou manželkou často spolupracoval. „Řada vystavených scén z filmů je naše společná práce,“ říká umělec, který v příštím roce oslaví osmdesáté narozeniny.

Jan ŠvankmajerDivák znalý Švankmajerových děl nalezne na výstavě v Olomouci, jež z velké části vychází z premiéry v Galerii hlavního města Prahy, jistě mnoho nového a překvapivého. Stále je co objevovat, stále je co zkoumat, což pramení nejen z rozsáhlosti Švankmajerovy práce, ale především z originality a zvláštnosti jeho tvorby. Naopak návštěvník, jež se se Švankmajerem shledá poprvé, bude nejspíše mírně zaskočen a nejspíše chvíli potrvá než s umělcem nalezne společnou řeč.

Texty, kterými Švankmajer prokládá svá díla či jednotlivé dílo objasňuje, popisuje nebo vysvětluje, nutí k úsměvu i údivu; zatemněný obraz pokrytý rukávem, který nese instrukce autora dílo ohmatat, zase provází nedůvěra k jeho vtípkům, poté, co divák před tím shlédl artefakty složené z lebek, kostí i kostiček neidentifikovatelných tvorů. Nakonec není důvod se bát; Švankmajer vnímá hmat jako důležitý a málo prozkoumaný smysl, který se snaží znova probudit. Pod rukávem člověk patrně nalezne různé kartáče, štětiny, formy, látky a jiné neškodné materiály, které mají podnítit divákovu fantazii.

Jan Švankmajer

Hmat, stejně jako sexualita, která je dalším výrazným prvkem Švankmajerovy tvorby, vychází z programu surrealismu, se kterým se výtvarník setkal na počátku sedmdesátých let, kdy se stal členem Surrealistické skupiny v Československu. Jan Švankmajer je dodnes jedním z nejznámějších členů české Surrealistické skupiny, a český surrealismus reprezentuje i za hranicemi, kde jsou jeho filmy vysoce ceněné.

Možnosti dialogu | Mezi filmem a volnou tvorbouPři příležitosti olomoucké výstavy vyšla rozsáhlá monografie věnovaná Švankmajerovu dílu, která je sestavená chronologicky jako biografie umělce. Jednotlivé oddíly sledují jeho životní a tvůrčí etapy a doplňují ji eseje, v nichž se autoři zabývají charakteristickými motivy Švankmajerovy tvorby.

Výstava Možnosti dialogu | Mezi filmem a volnou tvorbou vMuzeu moderního umění v Olomouci potrvá do 15. září. Více informací naleznete na stránkách muzea.