Jan Jindra: Fotograf, který hovoří poezií obrazu

Fotograf Jan Jindra se vydává se svou velkoformátovou kamerou po stopách básníka  Rainera Maria Rilkeho. Jak tuto cestu Jindra pojal, se můžete podívat v Ateliéru Josefa Sudka, kde momentálně probíhá výstava s názvem Vnitřní krajiny.

Existuje vztah mezi místem pobytu autora a jeho tvorbou? A pokud ano, souvisí snad tato skutečnost s tím, co nazýváme geniem loci?“ tuto otázku si klade jedna z autorek projektu Alena Bláhová, která se společně s fotografem Janem Jindrou vydala po dlouhé (a zatím neukončené) cestě po Rilkových stopách. Básníkova životní cesta se táhne od pražského rodiště až do Švýcarska, kde ve dvacátých letech dvacátého století Rilke zemřel.

Jan Jindra, Vnitřní krajiny Jan Jindra, Vnitřní krajiny
Fotografie vznikaly na základě podrobného dohledávání v Rilkových básních, prózách a ve velmi obsáhlé korespondence,“ uvádí Alena Bláhová. Každá fotografie je důkladně označena, o jaké místo se jedná a v jakém období zde básník pobýval. U samotných fotek se však nejedná o dokument a už vůbec ne o reportáž. Jan Jindra jakoby chtěl sám hovořit básněmi; jeho fotografie jsou více nástinem atmosféry, než popisem něčího života.

Jan Jindra, Vnitřní krajiny, instalace

Jednapadesátiletý fotograf Jan Jindra použil pro tuto práci velkoformátovou techniku 4×5, která dokáže dokonale nastínit citlivost a jemnost Rilkových básní. Detaily v popředí vystupují, zatímco pozadí se ztrácí a vytváří prostor pro divákovu fantazii.

Dá se říci, že autoři projektu jsou oba v jistém smyslu tlumočníky básníkova díla: pro překladatelku je důležitá otázka, do jakého širšího kontextu – lidského i geografického – je zasazena ta či ona báseň, zatímco pro fotografa je to konkrétní jemný detail, skrze nějž se dobírá pochopení Rilkovy bytosti a tvorby a přetavuje je viděním svého oka,“ uvádí Alená Bláhová.

Jan Jindra, Vnitřní krajiny

10. 4 – 19. 5. 2013
Jan Jindra: Vnitřní krajiny / Rainer Marie Rilke a jeho svět ve fotografii
Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha 1

Více o autorovy naleznete na stránkách www.janjindra.eu

 

Tags: