Fotky v sieti

Sobota  24. septembra v Trafačke v Nitre…

Výstava fotografií je pomyslný cíl fotografické duše. A přiznejme si, že mít názor někoho jiného než zainteresovaného člověka na vaše fotografie, je celkem důležité.

pondelnikvsieti03 pondelnikvsieti02

pondelnikvsieti01Jedna taková akce v duchu “park foto” se uskutečnila na Slovensku. Sám jsem se účastnil špíše jako podpora než vystavovatel, ale užil jsem si tu atmosféru dost. Kolem Trafačky se vždy vytvoří okruh zajímavých a inspirativních lidí.

Bylo pěkné pozorovat, jak se sítě plní fotografiemi a lidé stále přibývali. Až se zamyslíte, kolik lidí se nakonec sešlo…

Někdy není potřeba mít drahé rámy, perfekní adjustaci a nové výstavní prostory. Stačí jen kousek místa v sítí a pár štipců. Je fajn se potom soustředit jen na obsah fotografie…

 Tak printujte a vystavujte…a třeba za rok v Trafačke.