Eva Fuková: pábitelka, která prošla svět

Eva Fuková zahájila 15.února v pražské Leica Gallery svou retrospektivní výstavu s názvem Pábení. Více než pět desítek fotografií připomíná uměleckou dráhu této české fotografky, která dokázala uspět i za hranicemi.

Eva Fuková fotografovala hodně, ale nemilosrdně selektovala. Po šedesáti letech tvorby její dílo čítá pouze několik set snímků,“ říká kurátor výstavy Aleš Kisil, který o výstavě Pábení hovoří jako o „kapesní retrospektivě“. Fuková naopak v selekci vidí nutnost, protože výstavní prostory v galeriích (a v Leice obzvláště) jsou opravdu malé; malé na tak rozsáhlé dílo, které Eva Fuková za svůj život vytvořila.

Comics, 1964, Fuková Eva

Nakonec našla Fuková s kurátorem, jejichž spolupráce již trvá více než deset let, vzájemnou shodu.„Výběr fotografií je soustředěn na dvě etapy – fotografie vzniklé v Čechách a na cestách po Evropě v letech 1951 – 1964 a dále na cyklus newyorských fotografií (s důrazem na sérii vzniklou během krátkého pobytu v New Yorku v roce 1962),“ objasňuje Aleš Kisil. Kromě černobílých sociálně pojatých fotografií lze na výstavě spatřit i surrealistické koláže, kterým se Fuková též věnovala.

Konec s focením?

Eva Fuková je velice citlivou fotografkou, čehož si divák povšimne hned v první části výstavy, ve které autorka prezentuje dokumentární tvorbu z Československa. Je to jakási empatie, jakou Fuková dokáže ve vztahu k člověku projevit, to, jak se umí dotknout lidského a často nepříliš šťastného osudu, bez toho aniž by při tom využívala, znásilňovala či dramatizovala. Tak jak to ostatně vidíme u jiných dokumentárních fotografů.

Pábení v Leica Gallery Pábení v Leica Gallery

Může za to snad nelehká cesta, kterou musela za svou fotografickou kariéru projít, a která se také odrážela v jejím osobním životě? Fuková byla natolik silnou osobností, že si vždy dokázala obhájit své místo a jít si za svým snem – odešla z Československa, když jí tu nebylo dobře, dokázala se prosadit v Americe, vyrovnala se se smrtí svého muže a znova se vdala a nakonec se i přes úspěch, který za hranicemi měla, vrátila domů do Čech. O tom je i její výstava nesoucí „Hrabalovský“ název Pábení.

Doba, která uběhla mezi nejstarším a nejmladším snímkem na výstavě, je 60 let. Divák tak má možnost sledovat, jak se tvorba Fukové vyvíjela a kam nakonec až dospěla. A jak to má vůbec umělkyně, která pracovala postupně s Leicou, Rolleiflexem, Nikonem a nakonec i digitálním Canonem, s focením dnes? Bohužel to vypadá, že Fuková profesionální dráhu fotografky pověsila na hřebík, zvětšovák již vyhodila, stejně jako ostatní pomůcky k vyvolávání fotografií, s čímž zároveň odešly i ambice, které ve focení měla.

Vysvětlení pojmu "pábení"

Život v hranicích i za hranicemi

Fukovou bychom mohli dnes již označit za legendu české fotografie. Spolu s Emilou Medkovou nebo Vilémem Rechmannem patří do generace poválečných fotografů, kteří zásadním způsobem ovlivnili vývoj a vnímání fotografie jako média. Jak již bylo řečeno, Eva Fuková svou kreativitu projevovala ve více směrech než jen ve fotografii, věnovala se taktéž lepení koláží nebo malbě. Její smysl pro umění znásobilo, kromě studia na AVU, také manželství s malířem Vladimírem Fukou a přátelství s dalšími personami české umělecké scény jakými byli Jiří Kolář, Emanuel Frynta či Zdeněk Urbánek.

FU 29 Repro 57

Obzor z helikoptéry, 1953

V roce 1963 vyšla Evě Fukové její první monografie a stala se tak první ženou v tehdejším Československu, a snad i na celém světě, které se této výsady dostalo. Bohužel tehdejší politický systém viděl ve Fukové spíše hrozbu, proto ji byly neustále házeny klacky pod nohy – měla zákaz publikovat své fotografie a byla soustavně sledována tajnou policií. To nakonec ji a jejího manžela v roce 1967 dohnalo k emigraci do Ameriky.

Eva Fuková v Leica Gallery

Téměř celé dílo, které byla Fuková nucena nechat v Československu, se poté záhadným způsobem ztratilo a sama autorka je dnes již smířená s tím, že jsou tyto fotografie nadobro zničené. V Americe začala další její etapa; manžel Vladimír Fuka zemřel, Fuková se poté znova provdala, i za hranicemi pracovala coby fotografka a dokázala tam i prosadit, přesto se po roce 1989 natrvalo vrátila znova do Čech.

Eva Fuková zahajuje svou výstavu v Leica Gallery

V rámci výstavy v Leice Gallery vydá Eva Fuková rozsáhlou monografii, která bude jakýmsi vrcholem její kariéry. Vedle toho galerie chystá  rozsáhlý doprovodný program zahrnující besedu s fotografkou a kurátorem, komentovanou prohlídku s kurátorem a promítání dokumentárního filmu Vracím se do země labyrintu o životním osudu a výtvarném díle manželů Fukových. Výstava Pábení trvá do 14. 4. 2013.

Více informací se dočtete na stránkách www.lgp.cz