Černobílý svět

Fotografie je také odrazem nitra člověka, který ji pořídil. Barevná fotografie tvoří velkou část mé tvorby. Když se však vydáte do hor, ať už co se do rozlohy a výšky týče malých, stále mají v sobě něco krásného, silného a jedinečného. V tu chvíli se všechny ty barvy slévají do černé a bílé, protože tam nahoře je ještě svět černobílý…

 

 

Text a foto: Tom Hudeček